Xinès


xinesCURSOS DE XINÈS A GRANOLLERS

 

El xinès mandarí és la llengua nativa que té més parlants del món, aproximadament 1.500 milions. A més és la més entesa a la major part del territori xinès i del Sud-Est Asiàtic (Tailàndia, Vietnam, Malàsia, Singapur i Filipines).

L’escriptura xina està formada al voltant de 6.000 caràcters anomenats hanzi ( 汉字 ), dels quals només uns 3.500 són d’ús corrent. Cada un està compost per una síl·laba.

Els cursos de xinès mandarí els oferim des d’iniciació fins a estudiants de nivell avançat. Els professors són qualificats i tenen experiència amb el xinès mandarí. Cada sessió la personalitzem per satisfer les necessitats dels nostres alumnes, això fa que s’avanci molt més ràpidament. Quan es finalitza el curs, si l’alumne ha aprovat, obtindrà un certificat de qualificació de la nostra acadèmia.

La intenció dels nostres cursos es preparar als alumnes per presentar-se als exàmens oficials de xinès HSK en els nivells pertinents. Els grups són de mínim 5 persones i d’un màxim de 10.

 

Què és el HSK?tintan

El HSK (Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì) és un examen de nivell de la llengua xinesa estandaritzat a nivell internacional. Es tracta d’un examen oficial dirigit a persones que no són parlants natius del xinès.

Estructura

A partir de 2010, el Examen HSK consta de 6 nivells de proves de comprensió escrita i 3 nivells d’examen d’expresió oral.

hsk 1 granollers

Estudiants que dominin al voltant de 150 paraules bàsiques d’ús molt freqüent.

hsk 2 granollers

Estudiants que dominin al voltant de 300 paraules d’ús quotidià i li permetin crear oracions i comunicar-se en situacions quotidianes simples.

hsk 3 granollers

Estudiants que dominin al voltant de 600 paraules que li permetin començar a desenvolupar-se en noves situacions de la vida quotidiana, la feina, viatges, etc.

hsk 4 granollers

Estudiants que dominin al voltant de 600 paraules que li permetin començar a desenvolupar-se en noves situacions de la vida quotidiana, la feina, viatges, etc.

hsk 5 granollers

Estudiants que dominin al voltant de 2500 paraules que li permetin la lectura de diaris i revistes, el seguiment de programes de la televisió i una comunicació fluïda para dissertar en llengua xinesa.

hsk 6 granollers

Estudiants que dominin al voltant de 5000 paraules que li permetin escoltar i comprendre sense dificultat; i expressar les seves idees i opinions parlant o escrivint.

xinès
mes
40€
nens/es
Curs de xinès a Granollers anual nens/es de1r a 6è.
Durada 1:30h setmana.
make a difference
xinès
mes
55€
adolescents i adults
Curs de xinès a Granollers anual joves i adults.
Durada 2h setmana.
做出改变
 

Open chat