Política del sistema de qualitat

MECA-RÀPID FORMACIÓ, S.L. té com a abast del seu Sistema de gestió de Qualitat ISO 9001:2015 la impartició de Cursos de formació subvencionats per l’Administració Pública.

 

Dins del context en el què es troba l’organització i considerant les necessitats i expectatives de les parts interessades, l’organització es compromet a:

  • proporcionar serveis que satisfacin els requisits aplicables i dels clients;
  • assegurar el compliment dels requisits vigents en cada moment;
  • impulsar la millora contínua dels processos del

 

En l’exercici 2018, la Direcció de MECA-RÀPID FORMACIÓ, S.L. té com a principals estratègies:

 

1.- Aconseguir ampliar el número de línies formatives, a través de les següents accions: L’ampliació de l’equipament informàtic i millora tecnològica.

realitzant un canvi en la ubicació de les instal·lacions, de manera que es faciliti l’accés al centre i a la seva oferta formativa.

 

2.- Millorar el procés formatiu mitjançant:

la cerca i contractació de docents amb experiència.

L’atenció personalitzada als/les alumnes.

 

La Direcció assumeix, com una obligació pròpia de les seves responsabilitats, el compromís d’exercir el lideratge en la implantació i aplicació de conductes acords amb el Sistema de Gestió, actuant com a impulsor, guia i exemple en el compliment d’una obligació que ens pertoca a tots els que formem la nostra empresa.

 

Aquesta política serveix de marc de referència per a l’establiment dels objectius de Qualitat. MECA-RÀPID FORMACIÓ, S.L. la comunicarà a tot el seu personal i està disponible per a les parts interessades pertinents.

 

Granollers, a 15 de gener de 2018 La Direcció

 

Sr. Xavier Casas


Open chat