Francès

L’ francesobjectiu del curs és que l’alumne desenvolupi les sis habilitats per igual: interacció oral/escrita, producció oral/escrita i comprensió oral/escrita; adquirint una competència de comunicació que el permeti interactuar en francès en situacions de la vida quotidiana, escola, feina i investigació.
Elementos a color de francia Vector GratisEls nivells dels cursos de francès segons el Marc Comú Europeu de Referència per les Llengües son: Usuari bàsic _A1 i A2 Usuari independent _B1 (intermig) i B2 (Intermig alt/Avançat) Usuari competent _C1 (domini operatiu eficaç) i C2 (Mestre/a) meca-ràpid academy té l’objectiu d’oferir a l’alumne una metodologia més pràctica i directe per l’aprenentatge de la llengua francesa.

 Cursos especials de francès per les empreses adaptats als seus horaris i necessitats, tant en el seu propi local com directament a la mateixa empresa. Les classes es poden oferir el dia que convingui amb grups reduïts i distribuïts segons els nivells dels alumnes.

francès
mes
40€
Nens/es
Curs francès anual per a nens a Granollers. Durada 1'5h/setmana
Usuari bàsic A1 i A2
francès
mes
55€
Adults
Curs francès anual adults Granollers. Durada 2h/setmana
Usuari bàsic A1 i A2
Usuari independent B1 i B2
Usuari competent C1 i C2


Open chat