Cursos subvencionats

 

Cursos subvencionats 2020/2021


 

Ja tenim aquí formació subvencionada per aquest any, no et quedis sense plaça!

CURSOS GRATUÏTS A GRANOLLERS

meca-ràpid formació obre les preinscripcions a la formació subvencionada per treballadors aturats. Són certificats de professionalitat teòric-pràctics per millorar la qualificació professional i la capacitat d’inserció laboral.
El certificat de professionalitat és l’instrument d’acreditació oficial de las qualificacions professionals recollides al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, ja que aquests certificats reconeixen la capacitació pel desenvolupament d’una activitat laboral.

Curs de GESTIÓ DE TRUCADES DE TELEASSISTÈNCIA:

REQUISITS
Estar inscrit en el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

  • DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
  • Fotocòpia DNI.
  • Fotocòpia document d’ inscripció al SOC.
  • Currículum Vitae.
  • Títol de Graduat Educació Secundària Obligatòria (ESO) o prova d’Accés a Cicle Formatiu de Grau Mig, certificat de professionalitat del mateix nivell, certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família professional, prova d’Accés a la Universitat (PAU) para majors de 25 anys.
  • En el cas de no tenir els estudis, es realitzarà una prova d’accés

TOTHOM POT OBTENIR CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT, ANIMA’T


 

RESERVA LA TEVA PLAÇA

 


Open chat