Teens

OBJECTIUS

  • Treballar l’anglès mitjançant el coneixement pràctic. Activitats realitzades per entendre l’idioma i poder comunicar-se.
  • Estudiar la base de la gramàtica amb diferents exercicis proposats. Així com també, exercicis de lectura, escriptura, comprensió oral i vocabulari.
  • Interactuar amb l’anglès oralment i per escrit en diferents contextos. Ja sigui informació personal, descripció d’imatges, escriure cartes senzilles o petits diàlegs.
  • Entendre les/els seus companys/es quan participen dins de l’aula amb anglès.
  • Ús de les TIC durant tot el curs a través d’activitats online i offline. Per poder reforçar les estructures gramaticals de cada nivell.
  • Consolidar diferents nivells d’anglès amb els exàmens oficials de Cambridge o del Marc Europeu Comú de Referència.

 

METODOLOGIA

 

Els/les alumnes que es presenten en aquest nivell es preparen pels exàmens oficials d’anglès. Amb el que això representa significa que han de tenir consolidats les competències de l’idioma (speaking, writing, listening, use of english and vocabulary). Per tenir assolides aquestes competències es treballen exercicis pràctics dins de l’aula amb l’ajuda d’un llibre específic per cada nivell i amb activitats online. D’aquesta manera el coneixement obtingut amb aquestes dues parts és complet i es consolida més específicament.

Per saber el nivell de cada alumne han de fer una prova de nivell abans de matricular-se, per tal de saber el seus coneixements de l’anglès i poder adaptar-los a les classes.

En el grup dels Teens es comença posant en pràctica els seus coneixements i poder escriure i relacionar-se amb l’anglès. Els/les estudiants aprenen a través de diferents gèneres, com novel·les, teatre, notícies, etc.

La metodologia utilitzada és molt dinàmica i útil per cada estudiant. El/la professor/a intenta que l’alumne relacioni els conceptes adquirits dins la classe i treballar-los de manera específica. Així com també, a través dels diàlegs que es proporcionen a la classe poden interactuar amb els/les altres companys i companyes i acaba d’assolir el nivell desitjat.

 


Open chat