KIDS

OBJECTIUS

  • Treballar les accions, vocabulari base, acostumar-se a entendre conversacions bàsiques en anglès, repetició d’entonació i associació de paraules amb imatges.
  • Comunicar-se utilitzant l’anglès a través de les activitats proposades a l’aula.
  • Entendre i treballar l’idioma amb activitats grupals i individuals.
  • Utilitzar el vocabulari i la gramàtica treballada a l’aula per crear històries i comtes.
  • Ús de les TIC en tot el curs. Aportacions d’exercicis a través dels ordinadors i interacció dins de l’aula.
  • Consolidar conceptes claus de gramàtica i vocabulari i ampliar la compressió oral i escrita.

 

 

METODOLOGIA

A través del mètode b-learning, l’alumne pot treballar les diferents competències amb l’anglès. Amb aquest mètode es practica l’anglès de manera natural i sistemàtica. Gràcies a l’ús de les noves tecnologies aplicades a l’aula el nen o nena interactua amb ella.

El/la professor/a acostuma a treballar les habilitats del llenguatge mitjançant imatges, cançons, jocs, comtes i activitats. Això significa que el curs donat d’aquesta manera inclourà classes amb una varietat d’ensenyament virtual com dins de l’aula.

L’ensenyament donat a través d’activitats virtuals es practica amb pel·lícules, cançons o comtes. Una vegada consolidat aquesta part d’ensenyament es posaria en pràctica a l’aula amb diferents exercicis.

És important treballar les competències (listening, speaking, writing, grammar, vocabulary) a mesura que es va avançant en el curs. Per treballar aquestes competències s’ha d’utilitzar activitats molt dinàmiques per els/les estudiants, com manualitats, jocs amb cartes, moviments, gimcanes, mímica, obres de teatre, etc. Moltes d’aquestes activitats són variades i divertides. Els/les nens/es participen amb aquests exercicis un coneixement de l’anglès per poder-se expressar i entendre la base de l’idioma. Cada activitat està pensada perquè els alumnes puguin comunicar-se i fer servir l’anglès al màxim. Els jocs formen un paper molt important perquè poden participar tots i totes amb un màxim rendiment i poden entendre l’anglès d’una manera més divertida.

 


Open chat