Intermediate

OBJECTIUS

  • Utilitzar les TICs per identificar diferents situacions rutinàries i en el món laboral. Intentar treballar la part auditiva per poder entendre que és el que demanen i com es pot justificar.
  • Treballar el speaking d’una manera clara fent ús del vocabulari estudiat prèviament i desenvolupament dels nous continguts per tal de posar-los en pràctica.
  • Analitzar mitjançant un text les diferents parts d’un article, un assaig, una carta, una crítica, una recomanació i poder posar en pràctica les diferents estructures de cadascuna.
  • Ser capaç de poder fer comparacions i poder demostrar que sap raonar les seves respostes.
  • Treballar l’entonació i pronunciació de les paraules en anglès. Amb aquests tipus d’exercicis s’ensenya com el propi estudiant pot parlar d’una manera clara i precisa i de com els seus companys/es també per a que hi hagi una bona comunicació entre ells/es.
  • A través de la conversa entendre el llenguatge en una varietat de contextos i poder intercanviar informació i opinions.

 

METODOLOGIA

Amb aquest nivell s’intenta consolidar el coneixement que hem après juntament amb les estructures gramaticals bàsiques i utilitzant els diferents temps verbals apresos fins el moment.  En aquest nivell l’anglès és molt funcional, això significa que l’estudiant aprèn com comunicar-se per a que sigui útil poder parlar de diferents temes.

Tanmateix, saber expressar les opinions i poder descriure els llocs com fer comparacions i distincions per a que a mesura que es va avançant el curs, cada cop tinguin més vocabulari i més agilitat per comunicar-se. Intentem doncs, consolidar i ampliar el coneixement i utilització dels temps verbals.

A través de vídeos també s’explica diferents temes de gramàtica, per així poder comparar i després analitzar els continguts per a que quedin d’una manera molt més clara.  Amb el nivell intermediate han de ser capaços a entendre diferents parts culturals com és l’art, la música, viatges… ja que amb els exercicis proposats es treballa i és consolida aquests apartats.

 


Open chat