First Certificate

OBJECTIUS

  • Preparar-se per l’examen oficial FCE o B2 segons el Marc Comú Europeu. És un examen reconegut a nivell internacional per empreses i universitats.
  • Es treballa les diferents habilitats i competències per tal d’aprovar la proba amb èxit.
  • Consolidar el nivell amb exercicis pràctics i reforçar la part del use of english.
  • Mesurar el temps i treballar els exercicis amb visió per poder-se estructurar de la millor manera.
  • Poder entendre les idees principals d’un text ja siguin idees abstractes o concretes.
  • Ha de ser capaç de comunicar-se amb una persona nativa i poder intercanviar informació. Així com també ha d’adaptar-se al nivell del text, això significa que ha de veure l’estil i finalitats d’un text i arribar a conclusions.

 

METODOLOGIA

 

Durant aquest nivell es consolida les parts de la proba. Aquesta proba consta de 5 parts: comprensió lectora “reading”, entendre la informació procedent de novel·les articles o llibres acadèmics, diaris o revistes. Aquesta part ha de saber jugar amb la informació que es treballa, ja que a l’examen haurà de relacionar la informació proposada. Una altre part és la comprensió escrita “writing”, escriure textos de manera ràpida; per això és important adaptar-se al temps que es té. Aquest writing demana dues redaccions, l’estil de cada redacció és treballa durant el curs. La tercera i quarta part és la gramàtica i vocabulari amb el “Use of English”, coneixement d’estructures, expressions i vocabulari general. I l’últim apartat és la comprensió oral amb el “listening i el speaking”, entendre notícies, anuncis, conferències o històries i poder-les relacionar amb el contingut que es demana.

Aquest aparts tots es treballen amb llibres de texts, amb fotocòpies, amb exercicis pràctics, exercicis tant online com offline. Durant el curs es demana també redaccions dels diferents estils que poden aparèixer en l’examen, així com també intentar consolidar les parts del examen i treballar-les per a que no hi hagin dubtes quan els/les estudiants tinguin l’examen davant.

 


Open chat