Elementary

OBJECTIUS

  • Entendre paraules familiars i expressions comuns sobre la família o descripció d’imatges o descripció física i psíquica. Intentar utilitzar frases curtes.
  • Comunicar-se de manera senzilla utilitzant vocabulari treball prèviament.
  • Poder escriure frases simples com enunciats o postals.
  • Trobar la informació que es demana en diferents documents o diaris.
  • Entendre diàlegs amb vocabulari específic treballat a la classe. Gràcies a les repeticions els/les estudiants adquireixen formes gramaticals i estructures d’expressió.
  • Utilització de les TIC per donar a conèixer i treballar les diferents competències.

 

 

METODOLOGIA

El nivell elementary correspon al nivell A1 del Marc comú Europeu. En aquest nivell la consolidació de la base de l’anglès és molt important per entendre com d’enriquidora és aquesta llengua.

A través d’exercicis proposats i d’activitats relacionades per cada unitat o lliçó, els/les estudiants han de saber interpretar i conèixer la informació que es demana. Per exemple, treballar amb un article i conèixer les paraules, la estructura i el vocabulari.

També, gràcies a les noves tecnologies es pot aprendre a estructurar millor el que s’ha ensenyat o reforçar els continguts prèviament comentats i treballats a la classe. L’ús d’algunes d’aquestes activitats ajuden a entendre i a saber estructurar-se millor. Amb les activitats online es treballa també la competència comunicativa, ja que tots els assistents de la classe han de saber que pregunten i que poden contestar.

Altres activitats que es recomanen en aquest nivell és l’associació de paraules amb imatges. És important saber reconèixer que és el que estem veient i relacionar-la amb el concepte. També, s’adapta el contingut els exercicis d’escoltar, amb aquest exercicis treballen molt la part oral de l’anglès. I per acabar d’assolir aquest nivell es convenient repassar i organitzar els continguts mitjançant esquemes o resums que incloguin tot el que s’ha estudiat dins la classe.

 


Open chat