Advanced

OBJECTIUS

  • Preparar-se per l’examen oficial Advanced o C1 segons el Marc Comú Europeu. És un examen reconegut a nivell internacional per empreses i universitats.
  • Es treballa les diferents habilitats i competències per tal d’aprovar l’examen amb èxit.
  • Consolidar el nivell amb exercicis pràctics i reforçar la part del Use of English.
  • Mesurar el temps i treballar els exercicis amb visió per poder-se estructurar de la millor manera.
  • Comunicar-se de manera efectiva i eficient per tal de poder entendre els grups de treballs i seminaris.
  • Ha de ser capaç de comunicar-se amb una persona nativa i poder intercanviar informació. Així com també ha d’adaptar-se al nivell del text, això significa que ha de veure l’estil i finalitats d’un text i arribar a conclusions.

 

 

METODOLOGIA

Amb aquest examen d’anglès s’intenta relacionar amb les empreses i és un dels exàmens més demanat per el futur laboral. Aquest examen consta de les mateixes parts de l’examen del FCE o del B2, és una recopilació de diferents parts que l’estudiant ha de tenir molt clar per poder treure el major rendiment i la màxima puntuació. S’aconsegueix treballant les diferents parts: “reading, writing, listening, speaking and Vocabulary”. Per poder treballar aquestes parts és necessari revisar els diferents continguts durant el curs. Si es vol aconseguir aquest nivell o aquest certificat és molt favorable si vols estudiar fora amb una universitat reconeguda o algun lloc de treball que demanin el mínim.

Després d’aquest nivell hi ha un únic nivell superior, per tant totes aquestes parts i els continguts treballats durant el curs són primordials per acabar assolint els nivells. Gràcies a les noves tecnologies utilitzades tant a la classe com de manera personal, és una manera d’estar connectats i poder explicar o veure les actualitzacions d’aquests exàmens o exercicis.

Aquest curs d’anglès s’utilitza una metodologia funcional i útil que participa un mix d’activitats i exercicis. Els/les estudiants han de tenir molt clar els continguts, per això és demana participació total ja sigui dins la classe o durant la classe participant de manera activa.

 


Open chat