Avís legal

MECA-RÀPID FORMACIÓ, SL, amb NIF B64072291, domiciliada al carrer Camp de les Moreres, 11, local A, 08401 – Granollers, telèfon 93 840 04 19, adreça de correu electrònic corporatiu info@meca-rapid.com i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 38201, Foli 207, Full 322668, inscripció 1.

Atenent a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), et fem saber com a usuari les següents condicions:

 

PROPIETAT I AUTORIA DEL CONTINGUT

El dret de propietat intel·lectual i industrial protegeix el disseny del lloc web i el seu codi font, així com el logotip, marca i altres signes distintius de MECA-RÀPID FORMACIÓ. Tots aquests pertanyen a la companyia. De la resta d’elements integrants en el lloc web, MECA-RÀPID FORMACIÓ n’ostenta la propietat o els oportuns drets de reproducció d’imatges i logotips dins dels usos autoritzats pels seus propietaris. Aquests elements aliens estan subjectes a la legislació de protecció de drets de propietat industrial i intel·lectual amb les limitacions legalment oportunes.

La propietat de les marques que poguessin ser esmentades correspon als seus autors o tenidors legítims, estant presents només a efectes informatius, curriculars, d’afiliació sectorial o exigits legalment per a la prestació del servei, com és el cas de la identificació d’administracions i institucions públiques o entitats certificadores.

Altres elements, però, gaudeixen de llicència de lliure disposició d’ús i reproducció i hauran estat captats de la Xarxa esmentant l’autoria i font oportuna.

Visites un lloc web desenvolupat per Barcelona MSI Webs portant a terme la idea de MECA-RÀPID FORMACIÓ. S’ha elaborat amb material gràfic i literari proporcionat per MECA-RÀPID FORMACIÓ ó, i sobre una plantilla de WordPress.

 

CONDICIONS D’UTILITZACIÓ D’AQUEST LLOC WEB

Tant la legalitat vigent com el principi de bona fe regeixen les condicions d’utilització i d’accés a aquest lloc web per part teva. Per això, mitjançant aquest advertiment legal et compromets a fer un bon ús del lloc i del seu contingut. La navegació pel mateix implica que has estat degudament informat i que acceptes tots els requeriments que s’expressen en aquesta pàgina, a més d’altres als quals els pugui estendre la normativa legal.

Com a usuari del present lloc web podràs utilitzar, descarregar i imprimir per al teu ús particular i sense ànim de lucre els textos, imatges i altres elements accessibles aquí. Només t’exigim la identificació prèvia de l’origen d’aquest material.

Tota informació que transmetis des d’aquest lloc web en qualitat de comentari, suggeriment o idea, es considerarà cedida de manera gratuïta a MECA-RÀPID FORMACIÓ per a la seva explotació, respectant-ne els drets d’autoria que et corresponguin sempre que sigui possible identificar-te com cal.

 

Per a l’ús dels continguts d’aquest lloc web en mitjans de comunicació i afins cal una autorització expressa que es pot obtenir contactant per mitjà del correu electrònic info@meca-rapid.com.

No es permetran conductes que vagin contra la llei, els drets o interessos de tercers. Tota reclamació d’aquesta mena només serà vàlida per notificació escrita a l’adreça postal de MECA-RÀPID FORMACIÓ.

 

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

MECA-RÀPID FORMACIÓ no es fa responsable de la legalitat d’altres llocs web de tercers des dels quals pugui accedir-se al present lloc web. Tampoc respon per la legalitat d’altres llocs web de tercers que puguin estar vinculats o enllaçats des d’aquest lloc web. Ni de la informació o continguts emmagatzemats en xarxes socials que poguessin estar vinculades al domini meca-rapid.com i als seus continguts.

Si es donessin aquestes circumstàncies, MECA-RÀPID FORMACIÓ es compromet a procurar la retirada o bloqueig dels continguts que poguessin contravenir la legislació nacional o internacional aplicable, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic, tal com estableixen els articles 11 i 16 de la LSSI. Es farà això al lloc web i en les plataformes de comunicació que poguessin estar vinculades, es posarà tot l’esforç perquè el contingut ofensiu pugui ser retirat.

La utilització de meca-rapid.com i del seu Campus Virtual la fas pel teu propi compte i risc. MECA-RÀPID FORMACIÓ i els seus col·laboradors i empleats no es responsabilitzen dels errors o omissions de què poguessin patir ambdós instruments de comunicació; ni d’altres continguts aliens als quals es pogués accedir des dels mateixos.

Tampoc podran ser o considerar-se responsables per danys materials o econòmics derivats de la utilització d’aquest lloc web, ni per qualsevol actuació originada en una deficient comprensió del que aquí es conté. S’exclou també tota responsabilitat per incidències tècniques o fallades produïdes quan l’usuari es connecti a Internet, o per configuracions errònies del programari instal·lat al dispositiu en ús per a la navegació per aquest lloc web.

L’actualització, modificació o eliminació d’informació continguda en aquest lloc web, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap responsabilitat per aquest motiu, és un dret que es reserva MECA-RÀPID FORMACIÓ.

 

POLÍTICA COMERCIAL

Cap dels preus anunciats en aquest lloc web referent a les activitats formatives o altres serveis que MECA-RÀPID FORMACIÓ presta té valor contractual o pressupostari vàlid. N’has considerar-lo únicament com un valor orientatiu del servei.

Tingues en compte que només la comunicació expressa i per escrit de MECA-RÀPID FORMACIÓ a l’interessat en la contractació d’un producte o servei, i si s’especifica exactament l’import i les condicions de desenvolupament de l’activitat o prestació, suposa un compromís comercial. I a més, aquesta oferta tancada tindrà un període de vigència limitat que s’especificarà en el document escrit.

 

JURISDICCIÓ

Totes aquestes condicions es regeixen per la legislació espanyola. Per a qualsevol possible litigi relacionat amb aquest lloc web, seran competents els jutjats de Granollers (Barcelona). En qualitat de litigant, renúncies expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre’t.

 

Granollers, a 15 de gener de 2018


Open chat