ALTRES ESPECIALITATS

publi DEAPRIMERS AUXILIS I ÚS DEL DESFIBRIL·LADOR AUTOMÀTIC

Adquireix els coneixements suficients per oferir una ajuda eficaç a les persones que es trobin en una situació d’emergència, ja sigui accident o malaltia, i ser capaç d’afrontar els decisius primers minuts amb la màxima seguretat, incloent l’ús del desfibril·lador automàtic DEA.
El DEA és l’aparell electrònic portàtil que restableix, en cas de parada Cardiorespiratòria, el ritme del cor de forma efectiva, elèctrica i mecànicament.

Certificat del Consell Català de Ressuscitació i Departament de Salut de la Generalitat (SVB+DEA).


 

TARGETA PROFESSIONAL DE LA CONSTRUCCIÓ

Formació homologada per Fundació Laboral de la Construcció.

PREUS A CONSULTAR.

 


 

MANIPULADOR D’ALIMENTS

Formació en seguretat alimentària i específics, implantació Llei Al·lèrgens.

tira aliments


 

TÈCNIC EN IMPLANTACIÓ I AUDITORIA de la LOPD

davant l’Agència de la Protecció de Dades.


 

PREUS

Primers auxilis i ús desfibril·lador automàtic
tot inclòs
Preu a consultar segons número de persones o empresa.
Podem anar a l'empresa o al nostre centre.
DEA
Targeta Professional Construcció
tot inclòs
200€
Inclou realitzar el curs i l'obtenció de la targeta.
TPC
Manipulador d'aliments
tot inclos
60€
Preu a consultar segons si ets particular o empresa.
Per escoles i restaurants
Llei Al·lèrgens
tot inclòs
200€
Informar a la carta els ingredients dels productes ofertats.
Pel teu propi comerç
Tècnic en implantació i auditoria de la LOPD
tot inclòs
250€
LOPD

 

Preus per empreses i/o treballadors a consultar.